Rechtsgebieden

Mr. R.J.A. van den Munckhof treedt in overwegende mate op in strafrechtelijke zaken. Of het nu gaat om ‘ernstige’ of ‘minder ernstige’ strafbare feiten, mr. Van den Munckhof behartigt steeds de belangen van zijn cliënten tot in de kleinste details. Wanneer het gaat om een zedenzaak of de verdenking van een levensdelict is een proactieve houding en een scherpe blik van groot belang van de verdachte, maar datzelfde geldt evenzeer voor de lichtere zaken zoals winkeldiefstal of een vechtpartij.

 

In elke zaak zijn zulke proactieve houding en scherpe blik dan ook punten waar mr. Van den Munckhof voortdurend aandacht aan besteedt, onder andere door een verdedigingsplanning tot aan de eindzitting te maken nog vóórdat de zaak bij de eerste raadkamerzitting is behandeld. Zo’n planning wordt bijgesteld telkens wanneer daar, in aanloop naar de inhoudelijke behandeling, aanleiding voor is.

 

Mr Van den Munckhof houdt zich ook bezig op het gebied van het jeugdstrafrecht.

De strafrechtpraktijk maakt de laatste jaren ongeveer 85% van de totale zakenportefeuille van mr. Van den Munckhof uit. Voor het overige behartigt hij nog zaken op het gebied van het privaat- en ondernemingsrecht, met name voor vaste cliënten of indien dat nodig is in combinatie met strafrechtelijke zaken (bijvoorbeeld schadevergoedingsvorderingen).  Van 2002 tot en met 2005 heeft Mr Van den Munckhof zich vooral bezig gehouden met het ondernemings- en contractenrecht (en incidenteel ook de strafrechtelijke aspecten daarvan), zodat een goede basis voor de desbetreffende advisering en procesvoering is ontstaan.